Dừng giao dịch Forex: khi nào điều đó có thể xảy ra trong giao dịch của bạn?

Nếu bạn nhận được yêu cầu ký quỹ nhưng khoản lỗ trên các vị thế mở của bạn tiếp tục tăng, bạn có thể bị dừng giao dịch. Dừng giao dịch là việc nhà môi giới đóng các vị thế của bạn.

Dừng giao dịch cho phép bạn bảo vệ mình khỏi bị mất nhiều tiền hơn nữa, số tiền này có thể vượt quá số tiền gửi của bạn. Nghĩa là, bạn sẽ không bao giờ mất nhiều tiền hơn số tiền bạn có trong khoản tiền gửi của mình.

Ví dụ: khi mức dừng giao dịch được nhà môi giới đặt ở mức 20%, hệ thống sẽ tự động đóng các giao dịch thua lỗ của bạn nếu mức ký quỹ tự do đạt đến 20%. Các vị thế kém lợi nhuận nhất sẽ được thanh lý trước tiên. Thông thường, sau khi đóng một vị thế thua lỗ, số tiền ký quỹ khả dụng sẽ tăng lên. Tuy nhiên, nếu khoản lỗ của bạn trên các vị thế khác tiếp tục tăng và mức ký quỹ giảm xuống 20%, hệ thống sẽ tự động đóng giao dịch thua lỗ tiếp theo.

Tại sao nhà môi giới đóng vị thế của bạn khi số dư ký quỹ đạt đến mức dừng? Nhà môi giới không thể cho phép bạn mất nhiều hơn số tiền bạn đã gửi. Thị trường có thể đi ngược lại vị thế của bạn trong một thời gian dài và bạn sẽ mất tất cả số tiền gửi và sau đó có số dư âm nếu không ai bù đắp khoản lỗ của bạn. Nếu bạn có số dư âm, nhà môi giới sẽ phải trả khoản nợ của bạn cho nhà cung cấp thanh khoản. Do đó, các nhà môi giới sẽ đóng các vị thế không sinh lời của nhà giao dịch nếu quy mô của khoản ký quỹ tự do đạt đến mức dừng giao dịch nhằm bảo vệ bản thân và nhà giao dịch khỏi số dư âm.

Vị trí bị hủy bởi nhà môi giới

Hãy tưởng tượng một tình huống trong đó bạn có các vị thế mở và một số lượng lệnh giới hạn hoặc lệnh dừng nhất định. Điều gì xảy ra khi thị trường đạt đến nơi đặt các lệnh này và bạn không có đủ tiền trong tài khoản giao dịch của mình để ký quỹ cho các vị thế này? Trong trường hợp này, các lệnh chờ xử lý không được đưa ra và được nhà môi giới tự động hủy. Bạn sẽ thấy thông báo “Đã hủy bởi Đại lý” trong thiết bị đầu cuối của mình.

Một số nhà giao dịch không biết “bị đại lý hủy” nghĩa là gì và bắt đầu phàn nàn khi họ thấy lệnh chờ xử lý của họ chưa được thực hiện. Họ tin rằng nhà môi giới không đáp ứng được nghĩa vụ của mình vì nhà cung cấp thanh khoản của họ không có đủ tiền hoặc vì nhà môi giới của họ hoạt động kém. Nhưng sự thật có thể là các lệnh chờ xử lý đã không được thực hiện do số tiền ký quỹ tự do trong tài khoản giao dịch của họ không đủ.

Bạn phải có tiền ký quỹ miễn phí để có thể mở các vị thế mới. Tập trung vào mức ký quỹ khả dụng mà bạn thấy trong thiết bị đầu cuối của mình. Nếu nó không giảm xuống dưới 120%, bạn vẫn có cơ hội mở giao dịch mới. Tất nhiên, các nhà môi giới khác nhau có yêu cầu ký quỹ khác nhau, nhưng nhìn chung bạn cần ít nhất 120% ký quỹ khả dụng để có thể tham gia thị trường.