Aerarium Limited

Logo Nhà môi giới ngoại hối Điểm tin cậy Tối thiểu. kho lưu trữ Tối đa. Tận dụng Lây lan
Axiance 60 $100 1:500

Aerarium Limited: Tổng quan toàn diện

Aerarium Limited, một công ty TNHH tư nhân được thành lập tại Vương quốc Anh, đại diện cho một thực thể độc đáo trong bối cảnh kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và môi giới. Công ty mang mã số công ty 09276219, được thành lập vào ngày 22 tháng 10 năm 2014 và có văn phòng đăng ký tại 2 Wisteria Gardens, Havant, Hampshire, PO9 2FJ.

Cơ cấu và hoạt động của công ty

Công ty được điều hành bởi hai cá nhân chủ chốt là bà Dianne Deborah Tonks và ông Paul David Tonks, những người đã gắn bó với công ty lần lượt từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 và ngày 22 tháng 10 năm 2014. Nền tảng của bà Tonks với tư cách là một nữ hộ sinh đã đăng ký và kiến thức chuyên môn của ông Tonks với tư cách là một kế toán viên được cấp phép đã cung cấp cơ sở lãnh đạo đa dạng cho công ty.

Theo dữ liệu mới nhất hiện có, Aerarium Limited đã được phân loại là một thực thể vi mô, ngụ ý quy mô hoạt động tương đối nhỏ hơn, thường có ít hơn 10 nhân viên hoặc doanh thu dưới 2 triệu bảng Anh. Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty thuộc danh mục 'Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân loại ở nơi khác' (mã SIC 82990).

Các khía cạnh tài chính và tuân thủ quy định

Về mặt kết quả hoạt động tài chính, Aerarium Limited đã được đánh dấu là công ty không hoạt động trong năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022. Trạng thái này cho thấy công ty không có giao dịch kế toán quan trọng nào trong giai đoạn này. Dữ liệu tài chính mới nhất cho thấy tổng tài sản và tài sản ròng có giá trị là 2 bảng Anh, không có khoản nợ nào được ghi nhận.

Aerarium Limited hoạt động dưới sự giám sát theo quy định của Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) Seychelles, có số giấy phép SD036. Điều này nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc duy trì tuân thủ các quy định tài chính thích hợp, đảm bảo môi trường giao dịch an toàn và được quản lý cho khách hàng của mình.

Tham gia rộng rãi hơn vào lĩnh vực dịch vụ tài chính

Ngoài các hoạt động cốt lõi của mình, Aerarium Limited còn liên kết chặt chẽ với thương hiệu Axiance, một công ty môi giới đa tài sản tiến bộ. Axiance được biết đến với việc tập trung vào các hoạt động giao dịch có đạo đức và sự cống hiến cho việc đầu tư có trách nhiệm, phục vụ cho cả khách hàng bán lẻ và tổ chức. Là tên giao dịch được sử dụng bởi Tập đoàn các công ty Axiance, Aerarium Limited đóng một vai trò then chốt trong khuôn khổ công ty lớn hơn này.

Axiance tạo nên sự khác biệt thông qua việc nhấn mạnh vào tài chính bền vững và tài chính có trách nhiệm với xã hội, tận dụng công nghệ để đạt được chất lượng và đổi mới, đồng thời duy trì tính minh bạch và công bằng trong giao dịch của mình. Các dịch vụ giao dịch của công ty rất đa dạng, bao gồm các cặp ngoại hối, cổ phiếu, tiền điện tử toàn cầu và các công cụ khác, tất cả đều được hỗ trợ trong môi trường giao dịch được quản lý.

Cam kết quản trị môi trường và xã hội (ESG)

Để phù hợp với xu hướng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp hiện nay, Aerarium Limited, thông qua Axiance, tích cực tham gia vào các hoạt động Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG). Điều này bao gồm các sáng kiến như chương trình Lực lượng lao động tích cực về khí hậu hợp tác với Ecologi, nhằm mục đích thúc đẩy trồng rừng và bù đắp lượng khí thải carbon. Ngoài ra, Axiance còn tham gia vào nhiều hoạt động CSR khác nhau để hỗ trợ cộng đồng địa phương, phản ánh cách tiếp cận toàn diện đối với các hoạt động kinh doanh vượt ra ngoài các giao dịch tài chính đơn thuần.

Phần kết luận

Aerarium Limited, với vai trò của mình trong Tập đoàn Axiance, thể hiện cách tiếp cận hiện đại đối với các dịch vụ tài chính, kết hợp các chức năng môi giới truyền thống với cam kết mạnh mẽ về thực hành đạo đức, bền vững môi trường và trách nhiệm xã hội. Sự tuân thủ quy định, sự ổn định tài chính và cách tiếp cận sáng tạo đối với các dịch vụ giao dịch của công ty đã giúp công ty trở thành một công ty đáng chú ý trong lĩnh vực tài chính toàn cầu.

Nguồn: Companies House, Axiance và Endole Insights