ADS Securities London Ltd.

Logo Nhà môi giới ngoại hối Điểm tin cậy Tối thiểu. kho lưu trữ Tối đa. Tận dụng Lây lan
ADSS 76 $200 1:500

ADS Securities London Ltd.: Tổng quan chuyên sâu

Hồ sơ công ty

ADS Securities London Ltd. là một thực thể đáng chú ý trong thế giới tài chính, chủ yếu được biết đến nhờ tham gia vào các hoạt động trung gian tài chính ngoài các lĩnh vực thông thường. Được thành lập lần đầu vào ngày 23 tháng 9 năm 2011, công ty đã trải qua nhiều lần thay đổi tên, từ Citifocus Securities Limited thành Pioneer Trader Limited, trước khi chuyển sang tên hiện tại.

Tình trạng hiện tại và vị trí

Theo thông tin mới nhất, công ty đang trong quá trình thanh lý. Văn phòng đăng ký của công ty đặt tại Tòa nhà Colmore, 20 Colmore Circus Queensway, Birmingham, phản ánh vị trí chiến lược tại một trong những trung tâm tài chính lớn của Vương quốc Anh.

Hoạt động kinh doanh

ADS Securities London Ltd. được phân loại vào danh mục 'Các hoạt động dịch vụ tài chính khác, ngoại trừ tài trợ bảo hiểm và lương hưu, không được phân vào đâu (64999).' Sự phân loại này cho thấy một loạt các dịch vụ tài chính ngoài lĩnh vực bảo hiểm và lương hưu truyền thống.

Thông tin chi tiết về tài chính

Dữ liệu tài chính của công ty tiết lộ những xu hướng thú vị. Tính đến tháng 12 năm 2021, tổng tài sản của nó được định giá khoảng 15,97 triệu bảng Anh, cho thấy mức tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, tổng nợ phải trả giảm, dẫn đến giá trị tài sản ròng là 8,92 triệu bảng. Sức khỏe tài chính này càng được nhấn mạnh bởi lượng tiền mặt dự trữ đáng kể trong ngân hàng, lên tới 5,65 triệu bảng Anh.

Lực lượng lao động và hoạt động

ADS Securities London Ltd. duy trì lực lượng lao động quy mô trung bình, với số lượng nhân viên trong khoảng từ 50 đến 250. Quy mô này cho phép công ty định hướng và hoạt động hiệu quả trong các thị trường tài chính năng động.

Thay đổi lãnh đạo và phát triển doanh nghiệp

Công ty đã chứng kiến một số thay đổi nhân sự chủ chốt trong những năm qua. Đáng chú ý, ông Hugh Thomas Anthony James, nhân vật trung tâm của công ty, đã liên kết với nhiều doanh nghiệp khác, cho thấy sự nghiệp đa dạng và mở rộng trong lĩnh vực tài chính. Các hoạt động gần đây của công ty bao gồm thay đổi địa chỉ văn phòng đã đăng ký và gửi báo cáo và tài khoản xác nhận.

Ý nghĩa rộng hơn

Quỹ đạo và hoạt động của ADS Securities London Ltd. phản ánh tính chất năng động của ngành dịch vụ tài chính. Khả năng thích ứng của công ty với những điều kiện thị trường đang thay đổi và vị trí chiến lược của công ty tại Birmingham là biểu hiện của chiến lược kinh doanh nhạy bén của công ty.

Để hiểu toàn diện và chi tiết hơn, bạn có thể tham khảo các nguồn từ Cơ quan Công ty của Chính phủ Vương quốc Anh đây và hồ sơ công ty của Endole đây.


Lưu ý: Tổng quan ở trên dựa trên thông tin mới nhất hiện có và có thể thay đổi. Nên tham khảo các nguồn được cung cấp để biết dữ liệu và sự phát triển mới nhất.