Wij analyseren de posities van de belangrijkste marktpartijen

Het behalen van een statistisch voordeel door het begrijpen van kapitaalstromen is een belangrijk concept voor handelssucces. Door het beleggerssentiment te beoordelen en het slimme geld te volgen, krijgt u het vertrouwen dat u nodig heeft om consistente rendementen te genereren.

Commitments of Traders (COT)-rapportanalyse is een hulpmiddel dat u kan helpen bepalen waar het slimme geld zijn kapitaal investeert. Door de informatie in dit rapport te beoordelen, kunt u de trend in de slimme geldrisicopositionering en het heersende beleggerssentiment bepalen.

COT-rapporten, die elke week worden gepubliceerd, geven u inzicht in waar grote marktdeelnemers, kleine speculanten en commerciële producenten zich in bijna elke futurescategorie bevinden. Het rapport wordt verspreid door de Futures Trading Commission en verschijnt elke vrijdag. Dit rapport wordt sinds 1986 gepubliceerd en omvat verschillende financiële instrumenten, waaronder een rapport dat het COT-rapport voor valuta wordt genoemd.

Wat zijn COT-rapporten?

De COT-rapporten (ook bekend als de COT-index) worden gepubliceerd door de Commodity Futures Trading Commission. De CFTC is een onafhankelijk agentschap van de Verenigde Staten dat in 1974 werd opgericht. De CFTC richtte zich aanvankelijk op landbouwgrondstoffen die al meer dan honderdvijftig jaar in de Verenigde Staten werden verkocht en sinds het begin van de jaren twintig federaal gereguleerd waren.

In de jaren zeventig breidde de handel in futures zich snel uit van landbouwproducten naar vele andere financiële instrumenten, waaronder:

  • Buitenlandse valuta
  • overheidseffecten van de Verenigde Staten en andere buitenlandse landen
  • Amerikaanse indices
  • buitenlandse aandelen

Eind 2000 hernieuwde het Congres het mandaat van de CFTC en keurde het de zogenaamde Commodity Futures Modernization Act (CFMA) goed. De Commodity Futures Modernization Act was een gezamenlijke regelgevende inspanning van de Securities and Exchange Commission (SEC) en de CFTC.

In 2003 is de omvang van de swapmarkt dramatisch toegenomen vergeleken met de introductie ervan eind jaren zeventig. De Dodd Frank Act, die in 2010 werd aangenomen, breidde het toezicht van de CFTC op de swapmarkt uit om de wanordelijke handel strenger te helpen controleren.

Wat zijn de verantwoordelijkheden van de CFTC?

Een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van de CFTC is het bevorderen van de efficiëntie en het concurrentievermogen op de termijnmarkten. Bovendien is de CFTC een waakhond die ernaar streeft fraude, manipulatie en onrechtmatige handelspraktijken op de termijnmarkten te voorkomen. Net als de SEC reguleert de CFTC niet rechtstreeks de veiligheid van individuele organisaties. COT-gegevens worden door de CFTC verkregen voor markten met 20 of meer handelaren met actieve posities.

Het COT-rapport is een krachtig analytisch hulpmiddel omdat het bijgewerkte informatie biedt met betrekking tot elke termijnmarkt. Bovendien is het COT-rapport direct beschikbaar voor de meest verhandelde termijncontracten. Voor valutacontracten is bijvoorbeeld het COT-rapport beschikbaar, waarmee u COT in valuta kunt analyseren. De door de CFTC vrijgegeven informatie is enigszins cryptisch, wat het leren lezen van een COT-rapport minder eenvoudig maakt.

Uit het voorbeeld blijkt dat beheerd geld de shortpositie in futures en opties met bijna 38 duizend contracten heeft vergroot, terwijl tegelijkertijd de shortpositie in futures en opties met iets meer dan 14 duizend is gedaald. De totale open rente in beheerd geld bedraagt 151.094 lange futures en opties versus 216.366 korte futures en opties.

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen de verschillende groepen handelaren die het COT-rapport gebruiken:

  1. commerciële handelaren of ruildealers
  2. beheerd geld of non-profithandelaren
  3. handelaren zonder rapportage

In de regel worden de grootste posities ingenomen door commerciële instellingen of zogenaamde hedgers, wiens doel het leveren van goederen is. Een goed voorbeeld van een commerciële handelaar is een sojabonenboer die de prijs van sojabonen wil afdekken om ervoor te zorgen dat hij zijn sojabonenvoorraad tegen een bepaalde prijs kan verkopen.

De op een na grootste groep zijn de grote speculanten, die doorgaans bestaan uit hedgefondsen en handelspools. De posities die deze groep inneemt zijn speculatief van aard, en deze handelaars zijn over het algemeen niet van plan de onderliggende grondstoffen waarin zij handelen in ontvangst te nemen. Deze groep handelt voor winst, en haar bewegingen kunnen u helpen de onderliggende trend op een bepaalde kapitaalmarkt te bepalen.

De laatste groep wordt beschouwd als kleine speculanten. Deze groep handelaren neemt een klein deel van de totale marktbeweging voor zijn rekening.

Er is een term die vaak wordt gebruikt door grondstoffenhandelaren en dat is ‘het slimme geld volgen’. Wat betekent ‘slim geld’ of wie is ‘slim geld’? Door historische COT-rapporten te bestuderen, kun je zien waar de grote spelers zich bevinden. Dit zal u helpen aan de goede kant van de markt te blijven.

Hoe kunt u handelsposities in futures en opties evalueren?

COT-rapporten zijn een uniek analytisch hulpmiddel en kunnen door handelaren in veel markten worden gebruikt. Ze bestrijken de meest actief verhandelde futurescontracten: valuta's, rentetarieven en aandelenindices.

Elke week wanneer COT-gegevens worden vrijgegeven, kunt u het rapport analyseren door een grafiek of diagram van de gegevens te plotten. De gegevens zijn beschikbaar op de CFTC-website en rechtstreeks op de startpagina van de website – https://www.cftc.gov. Opgemerkt moet worden dat de door de CFTC vrijgegeven COT-gegevens niet eenvoudig kunnen worden geanalyseerd en bij vrijgave in een tekstbestand worden samengevoegd.

Zoals reeds vermeld zijn er drie groepen handelaren die het COT-rapport opstellen. Deze groepen zijn commerciële, grote speculanten en kleine speculanten. Hoewel het belangrijk is om commerciële speculanten nauwlettend in de gaten te houden, zijn de grote speculanten de kolom die een handelaar als eerste in de gaten moet houden. Commerciële handelaren dekken zich doorgaans af en positioneren zich in de tegenovergestelde richting van grote speculanten.

Bovendien kunnen veranderingen in long- of shortposities de handelaar waarschuwen voor het beleggerssentiment. Als een handelaar ziet dat de longposities sinds de voorgaande week zijn gedaald en de shortposities zijn gestegen, duidt dit op een afname van het bullish sentiment.

Het marktsentiment in het algemeen is erg belangrijk bij het monitoren van de termijnmarkten. Wanneer u naar het sentiment op de termijnmarkt kijkt, moet u zich richten op de commerciële handelaar of hedgers, maar ook op de niet-commerciële of grote speculanten. Kleine speculanten hebben niets te maken met het marktsentiment. Inzicht in het marktsentiment kan een handelaar helpen potentiële prijsbewegingen te voorspellen.

Boeren vormen een van de grootste groepen die afhankelijk zijn van termijnmarkten om hun risico te verminderen. Ze houden zich bezig met het telen van gewassen en het is niet zeker dat de prijs van het gewas dat ze verbouwen in waarde zal stijgen. Als een boer bijvoorbeeld sojabonen verbouwt en er een risico bestaat dat de prijs van sojabonen zal dalen, dekt de boer zijn risico af door een termijncontract voor sojabonen te verkopen op de CME Group-beurs.

Er is altijd een mogelijkheid dat de prijs van sojabonen tijdens de oogst zal stijgen. Als dit gebeurt, is de kans groot dat de boer enorme winsten maakt met zijn oogst. Het tegenovergestelde kan echter gebeuren en het sojabonenproces zal lager uitvallen, wat tot aanzienlijke verliezen voor de boer zal leiden.

Indicator voor marktsentiment

De Market Sentiment Indicator probeert het algehele bullish of bearish sentiment op de termijnmarkt te meten. Marktindicatoren kunnen de algemene prijsbeweging leiden of bevestigen. Bovendien kunnen indicatoren het investeringsgedrag in verband met slim geld volgen.

De wekelijkse gegevens uit het COT-rapport zijn zeer nuttig, maar niet eenvoudig te analyseren. Het is veel eenvoudiger om COT-gegevens te bekijken via een grafiek die historische gegevens weergeeft. Er zijn veel gratis applicaties waarmee u COT-gegevens kunt downloaden. Als alternatief kan een handelaar zijn eigen COT-grafieken maken, maar dit kost veel meer tijd.

Met het COT-rapport kunt u het op dezelfde manier gebruiken als een gewone technische indicator, die alleen prijs en tijd analyseert. Er kunnen filters op het rapport worden toegepast om de handelaar een beter inzicht te geven in de vraag of handelaren bearish of bullish worden. Met deze kennis heeft de handelaar de mogelijkheid om een exit of entry in een transactie te initiëren.

Zoals eerder opgemerkt wordt de term “het slimme geld volgen” vaak gebruikt onder professionele handelaren. Door historische COT-rapporten te bestuderen, ziet u waar de grote spelers zich in de markt bevinden. Door COT-rapporten te bestuderen, kan een handelaar zich aan de goede kant van de markt bevinden en zijn kansen op succes vergroten.

Op de grafiek van het Britse pond kun je zien wanneer de grote spelers in januari short gingen (blauwe lijn), wat een daling van de prijs van het futurescontract voorafschaduwde.

Hedging op de termijnmarkt

Een commerciële hedger is een entiteit die doorgaans een grondstof produceert, of een entiteit die in de toekomst een grondstof zal moeten kopen. Deze groepen proberen hun risico te beperken of te verminderen door te profiteren van hedging op de grondstoffenmarkten.

Boeren vormen een van de grootste groepen die afhankelijk zijn van termijnmarkten om hun risico te verminderen. Boeren zijn bezig met het verbouwen van gewassen, en het is niet zeker dat de prijs van het gewas dat zij verbouwen in waarde zal stijgen. Managers in een grote onderneming zullen ook valuta- of renterisico's afdekken met behulp van futures.

Hedging bestaat uit twee delen. Het eerste deel van de hedge is de positie in de grondstof die moet worden gekocht. Het tweede deel van een positie op de termijnmarkten is de positie van een hedger om het risico te verminderen. Meestal is één van de posities bevooroordeeld ten gunste van de hedger en de andere ten nadele van de hedger. In een ideaal voorbeeld blijft de verdeling van de hedge over de gehele periode hetzelfde.

Er zijn momenten waarop een organisatie of sector zich niet kan indekken. Een goed voorbeeld van een organisatie of bedrijfstak die zich niet kan indekken is wanneer de olieprijs dramatisch is gestegen. Luchtvaartmaatschappijen leden enorme verliezen en sommige gingen failliet vanwege de hoge brandstofkosten. Als bedrijven hun risico's goed hadden afgedekt, hadden de meeste verliezen voorkomen kunnen worden.

Laten we het samenvatten

COT-rapporten zijn een waardevol hulpmiddel dat handelaren kunnen gebruiken om hun inzicht in prijsbewegingen op de financiële markten te verbeteren. U kunt het COT-rapport gebruiken om beter te begrijpen wat commerciële hedgers, grote handelaren en kleine speculanten doen op de grondstoffenmarkten.

De Commodity Futures Trading Commission, of CFTC, is de instantie die het COT-rapport opstelt. Een van de belangrijkste rollen die de CFTC speelt is ervoor te zorgen dat de grondstoffenmarkten efficiënt functioneren en dat spelers op de termijnmarkten de markten niet manipuleren of zich met frauduleuze activiteiten bezighouden.

Een van de belangrijkste elementen van een COT-rapport is het vermogen ervan om grondstoffenhandelaren te helpen trends in de markt te zien. Door het COT-rapport actief te volgen met behulp van grafieken, krijgen grondstoffenhandelaren een idee van de trends die zich op de grondstoffenmarkten voordoen. Het analyseren van COT-rapporten zal de individuele handelaar ten goede komen en hem een ​​beter inzicht geven in de richting van een bepaalde markt.

Bovendien zal het marktsentiment de grondstoffenhandelaar helpen betere beslissingen te nemen over de richting van de markten. De groepen waarop grondstoffenhandelaren zich moeten richten zijn non-profitorganisaties en grote speculanten. Dit zal de handelaar helpen het slimme geld te volgen en beter te begrijpen wanneer hij de markt moet betreden of verlaten.