Aerarium Limited

Logo Forex megler Trust Score Min. Depo Maks. Pressmiddel Spre
Axiance 60 $100 1:500

Aerarium Limited: En omfattende oversikt

Aerarium Limited, et privat aksjeselskap innlemmet i Storbritannia, representerer en unik enhet i forretningslandskapet, spesielt innen finansielle tjenester og meglervirksomhet. Selskapet, med selskapsnummer 09276219, ble etablert 22. oktober 2014, og har sitt registrerte kontor i 2 Wisteria Gardens, Havant, Hampshire, PO9 2FJ.

Bedriftsstruktur og drift

Selskapet ledes av to nøkkelpersoner, Mrs. Dianne Deborah Tonks og Mr. Paul David Tonks, som har vært tilknyttet selskapet siden henholdsvis 1. januar 2015 og 22. oktober 2014. Mrs. Tonks' bakgrunn som registrert jordmor og Mr. Tonks' ekspertise som autorisert regnskapsfører gir et mangfoldig ledergrunnlag for selskapet.

Fra de siste tilgjengelige dataene har Aerarium Limited blitt klassifisert som en mikroenhet, noe som innebærer en relativt mindre skala av operasjoner, typisk preget av færre enn ti ansatte eller en omsetning under £2 millioner. Selskapets hovedvirksomhet faller inn under kategorien 'Andre forretningsstøttetjenester som ikke er klassifisert annet sted' (SIC-kode 82990).

Økonomiske aspekter og overholdelse av regelverk

Når det gjelder økonomiske resultater, har Aerarium Limited blitt merket som et sovende selskap for året som slutter 31. desember 2022. Denne statusen indikerer at selskapet ikke har hatt vesentlige regnskapstransaksjoner i denne perioden. De siste økonomiske dataene viser totale eiendeler og netto eiendeler hver verdsatt til £2, uten registrerte forpliktelser.

Aerarium Limited opererer under regulatorisk tilsyn av Financial Services Authority (FSA) Seychellene, og har lisensnummeret SD036. Dette understreker selskapets forpliktelse til å opprettholde samsvar med relevante finansielle forskrifter, og sikre et sikkert og regulert handelsmiljø for sine kunder.

Bredere engasjement i finanssektoren

Utover kjernevirksomheten er Aerarium Limited nært knyttet til merkevaren Axiance, et progressivt meglerfirma med flere eiendeler. Axiance er kjent for sitt fokus på etisk handelspraksis og sin dedikasjon til ansvarlig investering, catering til både privatkunder og institusjonelle kunder. Som handelsnavnet som brukes av Axiance Group av selskaper, spiller Aerarium Limited en sentral rolle i dette større bedriftsrammeverket.

Axiance utmerker seg gjennom sin vektlegging av bærekraftig økonomi og sosialt ansvarlig finans, utnytte teknologi for kvalitet og innovasjon, og opprettholde åpenhet og rettferdighet i sin handel. Selskapets handelstilbud er mangfoldige, inkludert valutapar, aksjer, globale kryptovalutaer og andre instrumenter, alt tilrettelagt innenfor et regulert handelsmiljø.

Forpliktelser for miljø og sosial styring (ESG).

I tråd med moderne trender for samfunnsansvar, engasjerer Aerarium Limited, gjennom Axiance, seg aktivt i miljø-, sosial- og styringspraksis (ESG). Dette inkluderer initiativer som Climate Positive Workforce-programmet i samarbeid med Ecologi, rettet mot å fremme skogplanting og kompensere for karbonutslipp. I tillegg er Axiance involvert i ulike CSR-aktiviteter for å støtte lokalsamfunn, noe som reflekterer en helhetlig tilnærming til forretningsdrift som strekker seg utover bare økonomiske transaksjoner.

Konklusjon

Aerarium Limited, i sin rolle i Axiance Group, eksemplifiserer en moderne tilnærming til finansielle tjenester, og blander tradisjonelle meglerfunksjoner med en sterk forpliktelse til etisk praksis, miljømessig bærekraft og sosialt ansvar. Selskapets overholdelse av regelverk, finansielle stabilitet og innovative tilnærming til handelstjenester posisjonerer det som en bemerkelsesverdig aktør i den globale finanssektoren.

Kilder: Companies House, Axiance og Endol Insights